postimg
Okt 2010 23

Vi levererade glaci isdekor samt vita moving-heads till danseventet Experience som hölls på Gamla Tryckeriet i Stockholm.