postimg
Sep 2009 22

Eventmarket gjorde tillsammans med DaFreak och Glaci en snygg
monter på Svenska Mässan i Göteborg i september.

En stor fyrkatig bardisk av Geo Geo och en böjd disk av Geo Brick