postimg
Nov 2010 07

I November gjorde vi Talent plastics monter på Elmiamässan.
Hela konstruktionen gjordes av block från systemet Geo Brick, där vi inte använda ett ända rakt block!

Bakväggen blev över tre meter hög och Talent plastics responsen på mässan blev enormt bra.
Som branding tog vi även med deras slogan i frigolit, dekaler och en tv som självklart var inbyggd i väggen.

Nedan hittar ni bilder från mässmontern vilket var ett riktigt härligt bygge.